Υπηρεσίες Digital Signage (Ψηφιακής Σήμανσης)

Sector Digital Signage

Share

H Alphavision μπορεί να προσφέρει τις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή ολοκλήρωμένων λύσεων επικοινωνίας χρησιμοποιώντας το κατάλληλο προσωπικό, τα κατάλληλα προϊόντα και τεχνολογίες για την δημιουργία ισχυρών εργαλείων για μια εταιρεία.

Η Alphavision προσφέρει ένα εκτεταμένο εύρος συμπληρωματικών υπηρεσιών:

 

Συμβουλευτική

Διαχείρηση project

Ανάπτυξη λογισμικού

Μελέτη προδιαγραφών Hardware

Συντονισμός media

Δημιουργία περιεχομένου

Εγκατάσταση συστήματος

Υποστήριξη & Συντήρηση

Helpdesk

Σχεδιασμός δικτύου

Ενοικίαση λογισμικού (SaaS)

 

Πρόγραμμα MSP

Η Alphavision μέσα από το πρόγραμμα ενοικίασης αδειών λογισμικού (SaaS) διαχειρίζεται και αναλαμβάνει την ευθύνη για μια σειρά προκαθορισμένων υπηρεσιών απέναντι στους πελάτες της, είτε προληπτικά είτε όπως έχει καθορίσει η ίδια βάση των αναγκών των.Η Alphavision έχει μια προνομιακή τιμολογική πολιτική για τους πελάτες της με μια σταθερή μηνιαία αμοιβή, καλύπτοντας μ' αυτό τον τρόπο το κόστος της ΙΤ υποστήριξης μιας τέτοιας εγκατάστασης.

H Alphavision προσφέρει διαφορετικά μοντέλα τιμολόγησης. Το πιο συνηθισμένο μοντέλο είναι η αμοιβή ανά μήνα/ανά σημείο. Για αυτή την αμοιβή παρακολουθούμε όλη την digital signage υποδομή  του πελάτη και επιλύουμε οποιοδήποτε θέμα προκύψει μέσα σε αυτό. Αυτό εξασφαλίζει την ηρεμία στον πελάτη αλλά και την δυνατότητα να προβλέψει το κόστος του. Οι εξωτερικές υπηρεσίες διαχείρισης είναι μια λύση που προτιμούν συχνά μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω χαμηλού κόστους σε σχέση με την δημιουργία και συντήρηση ενός τμήματος digital signage.

Ωφέλη πελατών:

  • Ασφάλεια και σιγουριά για τον πελάτη -δίκτυο παρακολούθησης όλο το 24ωρο
  • Ένα σημείο επικοινωνίας για όλα τα θέματα του δικτύου digital signage
  • Ένας κεντρικός προμηθευτής αντί για πολλούς
  • Καθορισμένα επίπεδα Service
  • Γνωστά κόστη για διαχείρηση  & συμβόλαια σταθερών τιμών
  • Αποφυγή κόστους συστημάτων διαχείρησης και ελέγχου
  • Χαμηλό Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας για τον πελάτη