Περιεχόμενο για Digital Signage

Sector Digital Signage

Share
Το περιεχόμενο σε δίκτυα Ψηφιακής σήμανσης είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του δικτύου.

fish_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επιλογή για το κατάλληλο περιεχόμενο εξαρτάται από τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σε μια εγκατάσταση.

Υπάρχουν 4 τύποι συνθηκών και κάθε ένας από αυτούς απαιτεί διαφορετικό περιεχόμενο:

Συνθήκη 1 - Για θεατές των 3 δευτερολέπτων (σε σταθμούς, εμπορικά κέντρα...)

Κατάλληλο περιεχόμενο: πολύ δυνατές εικόνες  και σύντομα φίλμ των 20' με ελάχιστα γραπτά μηνύματα.

Συνθήκη 2 - Για θεατές των 10 δευτερολέπτων: (καταστήματα...)

Κατάλληλο περιεχόμενο:
μικρά φιλμ των 20''με σύντομα μηνύματα κειμένου

Συνθήκη 3 - Για θεατές των 10 λεπτών:  (αεροδρόμια, ουρές αναμονής...)

Κατάλληλο περιεχόμενο: προβολές πολλών εναλλασσόμενων φιλμ των 20'', 30'' ή 45' με κείμενο σε όλες τις μορφές και ανεξαρτήτως διάρκειας. Οι επιλογές είναι πολλές, από χαλαρωτικές εικόνες μέχρι σύντομες ιστορίες

Συνθήκη 4 - Για θεατές όπου το περιεχόμενο της οθόνης λειτουργεί σαν μέσο επικοινωνίας χωρίς διαφημίσεις

Κατάλληλο περιεχόμενο: ψηφιακή τέχνη για δημιουργία ατμόσφαιρας σε χώρους όπως lobby ξενοδοχείων, χώρους υποδοχής κ.α.

Η Alphavision λαμβάνοντας υπόψη την μεγάληLOGO_BF_150px_Watermark σημασία και τον αντίκτυπο του περιεχομένου επέλεξε την Bluefox,και την αντιπροσωπεύει για Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.