Πελάτες κατηγορίες

Corporate

Share

Το εύρος του αντικειμένου της AlphaVision μπορεί να ορισθεί μέσα απο μια γενική κατηγοριοποίηση των πελατών της, σύμφωνα με τις δραστηριότητες τους:

  • κρατικοί φορεί, εκπαιδευτικά κέντρα, τεχνολογικά ιδρύματα
  • θέατρα, μουσεία, θεματικά πάρκα
  • εταιρίες διαφημιστικές, δημοσίων σχέσεων, διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων
  • εταιρίες μελετών και κατασκευών
  • τηλεοπτικοί σταθμοί και εταιρίες παραγωγής
  • εμπορικά κέντρα και καταστήματα λιανικής
  • ξενοδοχειακές μονάδες και συνεδριακά κέντρα
  • εταιρίες λογισμικού και ηλεκτρονικών εφαρμογών
  • ιδιωτικές κοινωνικές εκδηλώσεις