Προϊόντα

Sector Audio Visual

Share

Το οπτικοακουστικό τμήμα της Alphavision εμπορεύεται μεμονωμένα προϊόντα και συνολικές λύσεις συσκευών και λογισμικού, όπως :

 • Προβολικά συστήματα
 • Συστήματα εικόνας υψηλών απαιτήσεων
 • Συστήματα επαγγελματικού ήχου και φωτισμού
 • Συνεδριακός-μεταφραστικός εξοπλισμός
 • Διασραστικά συστήματα ξενάγησης εκθέσεων, μουσείων, θεματικών πάρκων
 • Τηλεοπτικό εξοπλισμό
 • Εποπτικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός
 • Συστήματα ανακοινώσεων ήχου και εικόνας
 • Συστήματα ασφαλείας

Η Alphavision προωθεί και υποστηρίζει επιλεγμένα προϊόντα, γνωστών εταιρειών όπως :

 • 3M
 • Sony
 • Christie
 • Sanyo
 • LG
 • ACCER